Dr Svetomir Stožinić – prvi akademik koji je sve shvatio

Doktor medicinskih nauka Svetomir Stožinić (1932) internista kardiolog, redovni profesor medicinskog fakulteta u Beogradu i Prištini, akademik (redovni inostrani član Ruske akademije medicinskih nauka, Bugarske nacionalne akademije medicinskih nauka, redovni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, redovni član i doživotni počasni predsednik Srpske kraljevske akademije inovacionih nauka) i počasni profesor Medicinskog fakulteta za specijalizaciju i postdiplomsko usavršavanje lekara Moskovskog oblasnog naučno istraživačkog instituta – rešio je da namesti atlas u PREPORODU!
Prof. dr. sci Svetomir Stožinić je u toku svog dugogodišnjeg rada objavio 30 knjiga, publikovao preko 400 stručnih i naučnih radova, 44 poglavlja u knjigama, a učestvovao je i u značajnim naučnim projektima, pri čemu je u tri projekta bio glavni istraživač a u pet koistraživač. Pre dolaska na nameštanje atlas-a pročitao je knjigu „Iskustva preporođenih“ i potpuno uveren u delotvornost Preporodovog metoda lako se prepustio „majstoru za atlas“.